Long Phu Thermal power plant

投資家: PVN

場所: Long Duc, Long Phu, Soc Trang Province

地域:

スケール - 完了: 1000 Tons

Dự án khác

 • Hansol Warehouse
  Hansol Warehouse

  Hansol Warehouse

  Địa điểm: Yen Binh Industrial zone, Pho Yen, Thai Nguyen Province

 • LG VINA Display
  LG VINA Display

  LG VINA Display

  Địa điểm: Trang Due Industrial zone, Hai Phong Province

 • Linfox warehouse
  Linfox warehouse

  Linfox warehouse

  Địa điểm: Bac Ninh Industrial zone

 • Vinfast Factory
  Vinfast Factory

  Vinfast Factory

  Địa điểm: Dich Vu Economic zone, Cat Hai, Hai Phong, Vietnam

 • DUCT FORMOSA
  DUCT FORMOSA

  DUCT FORMOSA

  Địa điểm: Formosa Industrial zone

 • Hai Duong Thermal power plant
  Hai Duong Thermal power plant

  Hai Duong Thermal power plant

  Địa điểm: Phuc Thanh, Kinh Mon, Hai Duong Province

 • Hoa Phat - Dung Quat
  Hoa Phat - Dung Quat

  Hoa Phat - Dung Quat

  Địa điểm: Dung Quat economic zone, Quang Nam Province, Viet Nam