Cầu Bạch Đằng

Chủ đầu tư: Ủy Ban ND Tỉnh Quảng Ninh

Vị trí: Liên Vị, Yên Hưng, Quảng Ninh

Diện tích:

Quy mô - thực hiện: 400 tấn

Dự án khác

  • Metro line1, CP1a
    Metro line1, CP1a

    Metro line1, CP1a

    Địa điểm: Quận 1, TP HCM