Sân Bay Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư nhà ga quốc tế Đà Nẵng

Vị trí: Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Diện tích:

Quy mô - thực hiện: 500 Tấn

Dự án khác