Projects

Projects

Trina Solar 02 – Thai Nguyen

Quantity: 9.500 MT

Year: 2023

Projects

Trina Solar 02 – Thai Nguyen

Projects

JA Solar Facility – Bac Giang

Quantity: 1.200 MT

Year: 2022

Projects

JA Solar Facility – Bac Giang

Projects

Hana Micron Factory – Bac Giang

Quantity: 2.800 MT

Year: 2022

Projects

Hana Micron Factory – Bac Giang

Projects

Chua Boc Flyover bridge – Hanoi

Quantity: 320 MT

Year: 2022

Projects

Chua Boc Flyover bridge – Hanoi

Datan 7 - Export to Taiwan

Projects

Datan 7 – Export to Taiwan

Quantity: 2.800 Tấn

Year: 2021

Projects

Datan 7 – Export to Taiwan

Projects

Great Star – Hai Phong

Quantity: 1500 MT

Year: 2022

Projects

Great Star – Hai Phong

Projects

Jinko Solar – Quang Ninh

Quantity: 4000 MT

Year: 2022

Projects

Jinko Solar – Quang Ninh

Projects

LG Display 2 – Hai Phong

Quantity: 10.200 MT

Year: 2022

Projects

LG Display 2 – Hai Phong

Projects

Bac Ninh Waste-to-Energy Powerplant

Quantity: 1200 MT

Year: 2022

Projects

Bac Ninh Waste-to-Energy Powerplant

Projects

Foxconn I03 – Bac Giang

Quantity: 1.200 Tấn

Year: 2021

Projects

Foxconn I03 – Bac Giang

Projects

Trina Solar – Thai Nguyen

Quantity: 2.800 MT

Year: 2021

Projects

Trina Solar – Thai Nguyen

Projects

LG Electronics Expansion – Hai Phong

Quantity: 3.500 MT

Year: 2021

Projects

LG Electronics Expansion – Hai Phong

IPC STEEL STRUCTURES

IPC STEEL STRUCTURES

IPC STEEL STRUCTURES provides many types of steel structures, for both domestic projects and for export.

We can provide full packages of: Design – Fabrication – Erection – Maintainance

Download Catalogue

About Us

IPC STEEL STRUCTURES là doanh nghiệp về Thép, Nhà phân phối Thép, Nhà cung cấp cho nhiều dự án Thép, Trung tâm Dịch vụ Thép và Máy công nghiệp Thép tại thị trường nội địa mà còn xuất khẩu Thép.

Facebook Youtube Chanel Linkedin

Contact Us

Phone

024.3558.9980

E-mail

info@ipcstructure.com.vn

Address

P 1503-1505, Tòa Nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Qualification